Meer en Beter Contact (2)

* Ik leer steeds beter complimenten te geven

* Ik maak graag complimenten

* Ik kom vriendelijk over

* Ik groet altijd

* Ik kan steeds beter luisteren

* Ik kan steeds beter reageren

* Ik luister met aandacht

* Ik reageer op het juiste moment

* Mensen luisteren steeds vaker naar mij

* Mensen luisteren goed naar mij

Geen opmerkingen: